Подолання впливу стрес-факторів у молочному скотарстві

Фактори небезпеки (стрес-фактори) в молочному скотарстві можна перелічувати безкінечно, але є такі, з якими гарантовано cтикається кожне господарство. Вони суттєво впливають на стан здоров’я, продуктивність тварин і, як наслідок, — на економіку виробництва. До таких відносять стрес при розтеленні та тепловий (хіт) стрес.

Незважаючи на те, що причини їх виникнення абсолютно різні, між ними спостерігається спільний патогенез і наслідки. Так, стрес при розтеленні — це нагромадження факторів, які призводять до ацидозу та пригнічення мікробіоти рубця, негативного енергетичного балансу (НЕБ) — стану, коли організм намагається компенсувати різницю між надходженням та споживанням енергії за рахунок іммобілізації запасів (доїться з власного тіла), що спричиняє аутоїнтоксикацію, глибокі зміни в біохімії та функціонуванні внутрішніх органів, які узагальнюють одним терміном — кетоз.

Але за теплового стресу також спостерігається ацидоз і пригнічення мікробіоти рубця, НЕБ та кетоз.

До речі, стан отруєння теж можна розглядати приблизно в цьому ж ключі.

Таким чином, максимально спростивши сутність питання, можна виокремити можливості профілактики та подолання кризи:

  • покращення споживання корму;
  • знешкодження (інактивація) токсинів і патогенів, що надходять з кормами;
  • відновлення та стимуляція нормальної мікробіоти рубця;
  • зменшення запальних процесів;
  • захист вражених ділянок від вторинних вірусних, бактеріальних і грибкових інфекцій;
  • відновлення функціональності та внутрішніх органів і тканин;
  • відновлення та стимуляція резистентності організму (імунітету).

Продукт ОПТИМАЙЗЕР ПЛАТИНУМ 100, створений з добавок компанії BIOMIN (Австрія), забезпечує:

  • покращення статусу здоров’я та фертильність тварин;
  • комплексну профілактику ацидозів та кетозів;
  • збільшення продуктивності та зниження собівартості продукції.

Докладніше про це читайте в № 7/2021 журналу «ТС» або на сайті в матеріалах наших партнерів

http://www.ait-magazine.com.ua/sites/default/files/biomin_11.pdf